Min nya bok Driva med Diktaturer är ute i april 2024! Politisk humor och karikatyrer om tre diktaturer!

Ett gott skratt förlänger livet, säger ordspråket. Humor och drift med politiker har alltid haft en given plats världen över. Även i odemokratiska stater har humorn och skämten spelat en viktig roll, om än med stora risker för humoristerna och skämtarna. Diktatorer har sällan anlag för humor, i synnerhet inte om driften riktas mot dem själva. I Driva med diktaturer uppmärksammar författaren […]

Learn More →