Min nya bok Driva med Diktaturer är ute i april 2024! Politisk humor och karikatyrer om tre diktaturer!

Ett gott skratt förlänger livet, säger ordspråket. Humor och drift med politiker har alltid haft en given plats världen över. Även i odemokratiska stater har humorn och skämten spelat en viktig roll, om än med stora risker för humoristerna och skämtarna. Diktatorer har sällan anlag för humor, i synnerhet inte om driften riktas mot dem själva.

Driva med diktaturer uppmärksammar författaren främst Rysslands president Vladimir Putin, vars gärningar är svarta och omänskliga. Men han, och hans föregångare som Josef Stalin och Adolf Hitler, är också måltavlor för satiriker och politiskt klarsynta häcklare. För trots terror lever humorn vidare. Eller för att citera en aktiv kritiker: ”Till hur många kan man berätta ett politiskt skämt? Svar: Tre stycken. Den första är din kollega, den andra polisen som förhör dig, den tredje är din cellkamrat.”

Gellert Hardi-Kovacs är författare och oberoende forskare, och har på svenska utgivit de två lov­prisade böckerna Skymning över Budapest (2013) och C-byrån, hemligast av alla (2022). Han har även publicerat Sovjetskämt i två upplagor.

GELLERT HARDI-KOVACS.

Oberoende forskare och författare inom historia och samhälle.

Välkommen till min hemsida. Jag heter Gellert Hardi-Kovacs och är oberoende forskare inom historia och samhällsfrågor, föreläsare med femton års erfarenhet av att hålla föreläsningar, seminarier och utbildningar i olika sammanhang.

I maj 2013 kom min första bok Skymning över Budapest som handlar om den stora humanitära räddningsaktionen i Budapest 1944-45.

Under dessa år skrev jag även flertal artiklar inom militärhistoria till tidskrifter i Sverige och Norge, samt hållit föreläsningar för Armémuseum i Stockholm, personal från UD och ledamöter från Sveriges Riksdag. Under Raoul Wallenberg-året 2012 höll jag föreläsningar i Stockholm, Malmö, Lund, Budapest samt Berlin.

2013 utkom jag även med ett litet häfte som baserades på de politiska skämt från forna östblocket som jag hade snappat upp, samlat in, kategoriserat och illustrerat runt millenieskiftet. Men då inget förlag ville ge ut hamnade det i byrålådan i ca 13 år. Häftet blev en succé på Armémuseum där den såldes, och 2016 utvecklades det till en bok; Sovjetskämt-Politiska skämt från det forna östblocket.

Boken gavs ut på Gelko förlag som är mitt eget, och har mestadels sålts utanför de etablerade kanalerna på mässor och Armémuseum, men ändå sålt i mer än tusen exemplar. Boken översattes till engelska 2018 och tyska 2020, och har sålts bl.a. på museer i Berlin.

Min tredje bok heter Hemligast av alla C-byrån. Den utkom i maj 2022 på Carlssons förlag och baseras på åtta års forskning i främst Krigsarkivet om Sveriges militära underrättelse under andra världskriget.Min tredje bok heter Hemligast av alla C-byrån. Den utkom i maj 2022 på Carlssons förlag och baseras på åtta års forskning i främst Krigsarkivet om Sveriges militära underrättelse under andra världskriget.

Boken innehåller unik information om organisationer, händelser och samband under andra världskriget som inte finns att läsa någon annanstans. Den är även den första sammanfattande berättelsen om C-byrån, en organisation som ofta förekommit som en mystisk skugga i många andra berättelser, såväl fack- som skönlitteratur. C-byrån är på många sätt en missförstådd organisation, okänd med samtidigt ökänd. Beskyllningar om nazistvänlighet och ohederlig vandel analyseras, sätts i kontext och vederläggs.

Boken C-byrån visar även att man var först i Sverige med kontakter och samarbete med amerikansk militär, ett samarbete som länge förnekats, men som blev officiellt först 2022 med NATO-ansökan. Trots att boken handlar om tiden för andra världskriget är den högst aktuell även i våra dagar då parallellerna till 1930 och 1940-talen är många.

.

Som historiker har jag följande specialområden: 

Modern europeisk historia med inriktning på 1800 och 1900-tal.
Central och Östeuropas historia samt samhällsförhållanden.
Första och Andra världskriget.

Militärhistoria.

Förintelsen.

Svensk underrättelsetjänst.Sovjetunionens och Rysslands historia.

Europeiska högerextrema rörelser och fascism.

Raoul Wallenberg.

Ungerns historia och samhällsförhållanden.

Om du är intresserad av att anlita mig som föreläsare eller konsult i något av ovanstående ämnen så vänligen skriv mig på min email : gelliver@yahoo.com
Eller ring mig på : 073-954 57 13.

OBS! Var god och lämna ej några meddelanden på hemsidan p.g.a.spam!