Strängnäs marknad 14/10- 2023.
Jag har bokbord på Trädgårdsgatan mittemot ICA Bengtsson. Välkomna !