Recensioner

Här följer ett urval av recensioner av min bok ” Skymning över Budapest”

Tord Rönnholm, Lektör Bibliotekstjänst. Publicerat 2013.08.28.

” Om Raoul Wallenberg har det skrivits mycket, men i den här boken står han inte i centrum utan den politiska ungerska miljö som han verkade i. Trots det kommer det ändå nya fakta fram mycket om hans tid i Budapest.Boken bygger på ett omfattande forskningsarbete i ungerska arkiv och tidens komplexa händelser beskrivs utförligt. Gellert Kovacs, historiker och lärare lyfter fram andra personer vid sidan av Wallenberg och hur deras agerande under ockupationen räddade judiska medborgare. Det är en välskriven bok om Budapest under krigets slutskede som målar upp ett bredare perspektiv och därför avslöjar en mer okänd historia. Boken har en omfattande notapparat samt källförteckning och innehåller även fotografier”

Stefan Ljung. ” Raoul Wallenbergs okända medarbetare”. Tidningen Folket i Bild. Publicerat 2013.08.15. 

“I Skymning över Budapest skildras en kapplöpning mot tiden under andra världskrigets sista månader i den ungerska huvudstaden, en kapplöpning mellan ondska och godhet. En vilja att utrota ett helt folk stöter på motstånd från många som var och en gör en insats, stor eller liten, med risk för sitt eget liv. Budapest surrar av rykten, underjordiska nätverk konspirerar och infiltrerar fienden och infiltreras själva. Judar skickas iväg, inledningsvis mot en säker död i Auschwitz, längre fram till slavarbete i österrikiska Mauthausen. Ständigt intrigerar en mängd räddare för att återföra så många som möjligt av de bortförda tillbaka till Budapest. Uppemot 100 000 räddades av de organiserade räddningsinsatserna.”

Gunvor Nyman: “Bredare bok om Wallenberg.”  Värmlands Folkblad. Publicerat 2013.07.05.

Nu kommer en tredje bok, ”Skymning över Budapest”, skriven av Gellert Kovacs. Han är själv född i Ungern och har ägnat mycket arbete åt att forska i ungerska arkiv och intervjua ungrare. Den nya boken är bredare, vilket innebär att helt ny information kommer fram. Men framför allt – utvecklingen i Ungern sätts in i ett sammanhang som kan förklara varför det gick som det gick. Samtidigt sänder det oroande signaler. Det finns obehagliga likheter mellan det vi ser i dag och vad som hände på 1940-talet.

Alexander Sanchez, Tidningen Kulturen. Publicerat 2013.08.01.

“Det är en välskriven skildring av Ungern och Raoul Wallenbergs roll under slutakten av andra världskriget som Gellert Kovacs har skrivit. För en läsare som inte är speciellt insatt i Ungerns historia ger den här boken en god översikt om denna turbulenta tid. Något som saknas är även en karta över Budapest, något som skulle hjälpt betydligt för läsaren att följa med till den stad som beskrivs av författaren…..För läsare som har läst en del om Raoul Wallenbergs öde, kan denna boks förtjänster vara väl värd att titta närmare på.”

Wilhelm Agrell: ” Den ungerska labyrinten”.  Tidskriften Respons. Publicerat 2014.03.01

“Kovacs behandlar sitt ämne med stor förtrogenhet och inlevelse. Läsaren besparas källkritiska djupdykningar som, hur nödvändiga de än må vara, har en tendens att skymma händelseförloppets dynamik och-inte minst-den säregna och mångbottnade miljö i vilket det äger rum. Budapest framträder i Kovacs skildring som ett kaotiskt mikrokosmos där samtidens och det förflutnas olika krafter stiger till ytan, samtidigt bara för att kost därefter svepas bort av röda armén.”

Susanne Berger, mångårig oberoende forskare av ärendet Wallenberg.  Engelskspråkig recension ännu ej publicerat) 

“A new book  by  Swedish-Hungarian  author  Gellert  Kovacs manages  to  shed  light  on  important aspects  of  Raoul Wallenberg;s  rescue  mission,  with  potentially  serious implications for Wallenberg…..The new findings presented by historian Gellert Kovacs in his thoroughly researched and truly fascinating   book,  “Skymning  I  Budapest”  (Carlssons,  2013)  give  rise  to  important  new questions about Raoul Wallenberg´s activities in Budapest in 1944 as well as those of other Swedish  diplomats  at  the  Swedish  Legation.  The  same  is  true  about the  extent of  Allied intelligence operations and  what implications these activities may have had for Wallenberg´s fate after 1945.  The research  may shed new light on the Stalin`s decision to arrest  RaoulWallenberg and his decision not to release him, as well as the motivations that may have guided Swedish handling of Wallenberg´s disappearance after the war”