C-byrån.

Boken C-byrån är den första sammanställningen av den hemliga svenska militära underrättelsetjänstens verksamhet under andra världskriget.
Thorsten Akrell var en av de agenter för C-byrån som utförde hemliga uppdrag, i Sverige, Norge, tyskland och Ungern . Mer om honom och de andra spännande skuggfigurerna kommer att finnas i boken C-byrån.