Innehåll Sovjetskämt

“Humorn är en av våra viktigaste egenskaper. Inte minst i svårigheter. Ofta är det den svages och maktlöses enda vapen mot en övermäktig (och ofta humorlös) överhet. Säkerligen gick människor utelämnade åt en brutal diktatur lite lättnad i själen då de skrattade åt en riktigt bra vits om den. Det avdemoniserade makten, fick dem att bli löjliga och falla ned från sina socklar.”

Sovjetskämt är ett urval av politiska skämt från det kommunistiska Östeuropa. Boken är ett försök att genom humor ge insyn i människors mentalitet och vardag. Skämt om varubrist, ineffektivitet, korrupta tjänstemän, brutala poliser och hycklande politiker fungerade som en säkerhetsventil gentemot den allsmäktiga staten. Det var en tyst revolt som visade att även om människors liv kunde kontrolleras, så gick det inte att styra över deras tankar eller skratt.

Många av skämten berättades dessutom av de förtryckta mindre folken i Sovjetunionen och i de s.k satellitländerna. De handlade om hur ryssar gärna såg sig som lite mer jämlika än de andra folken i den proletära internationalistiska paradissamhället, eller gärna befriade andra folk från sig själva. Något som tyvärr levt kvar efter Sovjets fall.

Boken baseras på de skämt som jag samlade på mig under resor i de forna kommunistländerna på 1990-talet, och jag skrev ned dem samt illustrerade runt millenieskiftet. Men inget förlag var intresserat av att ge ut den, så materialet hamnade i byrålådan. Men personal på Armémuseums butik fick höra talas om projektet och med deras uppmuntran utkom 2013 Sovjetskämt först på som ett häfte. 2016 utvecklades det till en riktig bok. En engelsk utgåva kom 2018 översatt av Kristina Hardi-Dull, och har sålts i stora upplagor i främst Tyskland. En tysk version kom därför 2020, översatt av Jürgen Vater. Covid-epidemin gjorde att försäljningen av den tyska upplagan bromsade in, men 2022 är alla tre versionerna till salu igen. Kriget i Ukraina har tyvärr gjort att skämten har blivit aktuella på ett skrämmande vis, och på ett sätt som ingen hade kunnat förutsäga vid millenieskiftet.

Jag ger ut böckerna på eget förlag, men är öppen för samarbete och vidareutveckling av projektet, såväl i Sverige som i andra länder. I juni 2022 kom även Sovjetskämt ut som E-bok på Saga Egmont förlag.