Kalendarium.

Datum 2015.

April 7. Föreläsning om Sovjetskämt. Armémuseum Stockholm.

Lecture on Soviet jokes. Museum of military history, Stockholm.

September 5. Föreläsning om ” Skymning över Budapest, Spånga Rotary Club.

Lecture on ” Dark skies over Budapest”, the Roraty club of Spånga, Stockholm.

November 23. Föreläsning på svenska i Internationella Biblioteket i Budapest, Ungern.

Lecture in Swedish at the Library of international litterature in Budapest, Hungary.

November 24. Föreläsning Szabó Ervin-biblioteket i Budapest.

Lecture at the Szabó Ervin Library on Budapest.

November 30. Föreläsning om motståndsmannen Zoltán Mikó i Budapest.

Lecture on Mikó Zoltán, one of the martyred leaders of WW2 resistance in Hungary.

December 1. Föreläsning vid universitetet i Pécs, Ungern.

Lecture at the university of Pécs, Hungary.

December 2. Föreläsning på Förintelsemuseet i Budapest.

Lecture at the Holocaust museum and reseach center, Budapest.

December 3. Föreläsning på Statistiska centralbyrån, Budapest.

Lecture at the central bureau of statistics, Budapest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum och händelser 2014/ Dates and venues 2014.

21 januari/ 21 th of January.

Arlanda Rotary Club.

27 januari / 27 th of January.

Stockholm-Älvsjö Rotary Club.

28 januari/ 28 of January.

ABF- Stockholm City/ ABF Educational Centre, Stockholm.

30 januari/ 30 th of January.

Borgen Rotary Club ( Stockholm)

13 februari/  13 th of February.

Raoul Wallenberg institutet, Lund./ The RW Institute in Lund.

14 februari/ 14 th of February.

Ungerska föreningen Lund/ The Hungarian association in Lund.

19 februari/ 18 th of February.

Stockholm City Rotary Club.

3 mars/ 3 rd of March.

Täby Rotary Club.

7 mars/ 7 th of March.

Djurgården Rotary Club.

16-19 Mars/ 16-19 th of March.

Konferens, Förintelsen i Ungern 1944/ Conference on the Hungarian Holocaust 1944. Golf Coast University, Fort Myers, Florida, USA.

11 april/ 11 th of April.

Seminarium: De neutrala sändebuden i Budapest 1944-45/ The neutral representatives and rescue in Budapest 1944-45.  Försvarshögskolan/ Swedish Academy of Defence, Stockholm.

14 april / 14 th of April.

Nacka Rotary Club.

29 april / 29 th of april.

Arlanda Rotary Club.

Judiska Museet/ Jewish Museum, Stockholm.

6 maj/ 6 th of May.

Seminarium: Raoul Wallenberg- Harald Edelstam-parallella livsöden. Seminar: RW and Harald Edelstam: Paralel lives. ABF-Stockholm-City

13 maj / 13 of May

Stockholm Rotary Club, Grand Hotel Stockholm.

21 maj/ 21 st of May.

Ungerska huset, Bromma-Stockholm.  Hungarian house and cultural association, Stockholm.

 

Hundraårsminnet av Raoul Wallenbergs födelse 2012 .

The Raoul Wallenberg centenarium 2012.

4 augusti/ 4:th of August. Lidingö, Sweden.

Tal på Raoul Wallenbergs 100:e födelsedag i Kappsta på Lidingö/ Speach at the official remembrance of 100th birthday pf Raoul Wallenberg.

15 september/ 15:th of September. Malmö, Sweden.

Föreläsning på ungerska föreningen i Malmö/ Lecture at the Hungarian club in Malmö.

September.

Datum ej bestämt/Date yet unknown. Föreläsning om Wallenberg på olika skolor/ Lectures on Wallenberg in various Swedish schools.

30 september/ 30:th of September. Stockholm, Sweden.

Seminarium på Armémuseum i Stockholm/ Seminar at the Stockholm Army Museum: “Budapest 1944-45. The place where it happened”

18-19 oktober/18-19:th of October. Stockholm, Sweden.

Internationell konferens om Raoul Wallenberg, Stockholm. International Conference on Raoul Wallenberg.

25 oktober/ 25: th of October. Berlin, Germany.

Symposium om Förintelsen och reaktionerna på den i Sverige, Tyskland och Ungern./ Symposium on the Holocaust and the responces to it in Sweden, Germany and Hungary. Humboldt Universität, Berlin.

19-24 november / 18-24:th of November. Lund, Sweden.

Föreläsningsserie i Lund på gymnasieskolor, ungerska klubben och Raoul Wallenberg-institutet.  A number of lectures in Lund, in various high schools, the Hungarian association and The Raoul Wallenberg-institute.

27 november/ 27: th of November. Berlin, Germany.

Wallenbergdag på Ungdomsscentret FAZ, Berlin. Wallenberg-day at the youth centre FAZ in Berlin. Seminar and workshop.

28 november/ 28: th of November. Berlin, Germany.

Seminarium kring filmen ” Godafton herr Wallenberg. Arrangeras med ungerska kulturcentret i Berlin och svenska ambassaden i Tyskland/ Seminar on the 1990 Swedish movie ” Good evening mr Wallenberg” Co-arrangement between the Hungarian institute in Berlin and the Swedish Embassy.

Våren 2013/ Spring of 2013. ( Datum ej bestämt/ Date not yet known) Budapest, Hungary.

Seminarium om högerextrema idéer och rörelser, historiskt och i nutid/ Seminar about right wing extremism, historically and present. Arranged together with the ELTE University of Budapest and the Swedish embassy in Hungary.

Januari 2013. Stockholm, Sweden

Boksläpp av ” Skymning i Budapest” / Release of my book;” Dark skies over Budapest