Om mig…

Foto: Ode Lystrup Hodlekve.

 

Jag är född i Ungern 1973 och kom till Sverige 1982. Efter gymnasiet och värnplikten började jag studera vid universitetet i Stockholm och Lärarhögskolan i samma stad. Jag har även studerat på Södertörns Högskola, University of Glasgow, Skottland samt vid IHM Business School.

Under mina elva år som lärare har jag undervisat i bl.a. historia, samhällskunskap, geografi religionkunskap, psykologi, gymnastik, engelska m.m. Jag har jobbat flera år i Botkyrka och andra skolor i Stockholms förorter. Min senaste arbetsplats är Europaskolan i Strängnäs.

Även om jag trivs som lärare, vill jag ha fler ben att stå på. Därför har jag breddat mig genom att ägna mig åt historiska studier och forskning. Detta har möjliggjorts med hjälp av UD som har bidragit med ekonomiskt stöd till mitt forskningsprojekt kring Raoul Wallenberg.

Som svensk-ungersk har jag alltid varit intresserad av Wallenberg, men också funderat kring villkoren för hans uppdrag. Genom UD:s stöd har jag sedan 2008 kunnat ägna mig åt forskning kring detta ämne. 2009 bodde jag i Ungern och  Jag hittade många intressanta nya fakta kring Wallenbergs tid i Budapest, om förut okända händelser och kontakter som var avgörande för honom. Dessa fakta har sammanfattats i boken “Skymning över Budapest” som utkom på Carlssons förlag i maj 2013.

Boken kom även ut i Ungern i mars 2015, under namnet ” Alkonyat Budapest felett”.